Wykonujemy systemy monitoringi i pomiaru stężeń, gazów, oparów cieczy palnych, pyłów i innych niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego substancji.
W zależności od konfiguracji i zastosowanych urządzeń wykonywane systemy współpracują z zaworami bezpieczeństwa, instalacją wentylacyjną, gazową, wodną, temperaturową lub istniejącą automatyką.
Stosowane urządzenia i detektory posiadają atesty do pracy w strefach EX i są zgodne z dyrektywą ATEX.

Realizujemy pomiary detekcji dla:

– Gazów lżejszych od powietrza (amoniak, metan, wodór, etylen, acetylen) i inne.
– Gazów cięższych od powietrza (etan, butylen, propan, n-butan) i inne.
– Pary cieczy palnych (dwusiarczek węgla, n-heksan, eter etylowy, cyklopropan) i inne.
– Pyłów materiałów palnych (np.: aluminium, cynk, kakao, żywica fenolowa, cukier, żelazo, octan celulozowy) i inne.

Instalacje pomiarowo-alarmowe wykonujemy w:

– halach montażowych, produkcyjnych, linii malarskich i lakierniczych, galwanizacyjnych, akumulatorowniach, laboratoriach, kotłowniach i innych.
– zakładach produkcji spożywczej, napojów, urządzeń gaśniczych, hal przechowywania owoców, warzyw.
– elektrociepłowniach, hutach, elektrowniach.
– oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, spalarnie.
– budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej, centra handlowe; garaże podziemne, ciągi komunikacyjne, tunele.
– termy, centra rekreacyjne, baseny, lodowiska, hale sportowe.
– szpitale, laboratoria, systemy dozujące.